Conferinta lansare proiect Fabrica 4.0, joi 9 iunie 2022

 Conferinta lansare proiect Fabrica 4.0, joi 9 iunie 2022

Joi, 9 Iunie a avut loc Conferința de lansare a proiectului. 

FABRICA 4.0 este un proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, care se
va derula în perioada mai 2022 – noiembrie 2023 și va fi implementat de către Asociația constructorilor
de Automobile din România, împreună cu 3 parteneri: Best Smart Consulting SRL, Best Smart Digital
SRL și Digital Twin SRL. 

Scopul proiectului este îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe și aptitudini aferente
sectoarelor economice și domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, prin:
● realizarea analizei potențialului de digitalizare și formare pentru 32 întreprinderi
● derularea programelor de formare profesională a competențelor digitale pentru 301 angajați
o Sales Force Automation
o Comunicare/ colaborare online
o Digital Customer service
o Securitate cibernetica
o Managementul calității în Industry 4.0
o Managementul energetic cu platforme IoT (Internet of Things)
o Proiectare CAD a produselor pentru printare 3D
o Programarea mașinilor automate de producție CNC
o Simularea proceselor automatizate și programarea roboților industriali
● organizarea a 10 campanii de informare și conștientizare cu privire la importanța formării
profesionale pentru digitalizarea afacerilor.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *