Despre FABRICA 4.0

FABRICA 4.0 este un proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, care se va derula în perioada mai 2022 – noiembrie 2023 și va fi implementat de către Asociația constructorilor de Automobile din România, împreună cu 3 parteneri: Best Smart Consulting SRL, Best Smart Digital SRL și Digital Twin SRL.

 

Scopul Proiectului

Scopul proiectului este îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe și aptitudini aferente sectoarelor economice și domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, prin:

 
realizarea analizei potențialului de digitalizare și formare pentru 32 întreprinderi
+
derularea programelor de formare profesională a competențelor digitale pentru 301 angajați
+
organizarea a 10 campanii de informare și conștientizare cu privire la importanța formării profesionale pentru digitalizarea afacerilor.

Obiectivul general

al proiectului va genera pe termen mediu şi lung efecte pozitive în ceea ce priveşte dezvoltarea capitalului uman şi creşterea adaptabilitatii angajatilor pe piaţa muncii prin asigurarea concordanţei dintre formarea profesională şi cerinţele locului de munca şi generarea de noi oportunităţi pentru angajaţi de a se integra cu succes pe o piaţă a muncii modernă.

 

Înscrie-te! Descoperă importanța strategică a talentului digital în era transformării digitale

Numărul de locuri este limitat.

Obține mai multe informații