Informații privind METODOLOGIE DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A GRUP ȚINTĂ

La activitățile de formare profesională a competențelor digitale pot participa persoanele care îndeplinesc concomitent toate condițiile următoare:

  1. sunt angajate și își desfășoară activitatea într-unul din domeniile specificate în SNC și SNCDI  (a se consulta lista codurilor CAEN aici)
  2. locul de muncă se află în una din regiunile mai puțin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia);
  3. nu au mai participat la un curs cu aceeași tematică, cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 - Educație și competențe.
 

Informații privind Metodologie Persoane Juridice

Întreprinderile care pot beneficia de procesul de analiză a potențialului de digitalizare și formare, realizat în cadrul proiectului, trebuie să se încadreze în următoarele situații:

  1. Fac parte din categoria IMM (numărul de salariați < 250, cifra de afaceri anuală < 50 mil €, bilanţul contabil total anual < 43 mil  €)
  2. desfășoară activitatea într-unul din domeniile specificate în SNC și SNCDI  (a se consulta lista codurilor CAEN aici) în una din regiunile mai puțin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia);
  3. nu au mai beneficiat de un serviciu similar, cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 - Educație și competențe.