FABRICA 4.0

 

I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale ACAROM cu sediul în Str. Targul din Vale nr. 1, Corp C, Etaj. 5 , Pitesti, Arges, Romania 110040, în calitate de operator de date. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.fabrica40.ro

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă sunteți client al Site-ului, ACAROM împreună cu partenerii proiectului FABRICA 4.0:

 • SC Best Smart Digital SRL;
 • SC Best Smart Consulting SRL;
 • SC Digital Twin SRL;

Vor prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, data nasterii, telefon, adresa de e-mail, adresa de domiciliu, nivel studii, date despre angajator, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul participării la activitățile proiectului  sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.

Fiecare Operator de Date Asociat va prelucra datele dvs cu caracter personal în strictă conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu propriile politici/proceduri de protecție a datelor cu caracter personal.

III. Scopurile și temeiurile de prelucrării

Dacă sunteți client al Site-ului, www.fabrica40.ro prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru desfășurarea relației dintre dumneavoastră şi partenerii proiectului FABRICA 4.0 respectiv pentru preluarea, validarea, informarea dumneavoastră asupra stării accesarii cursului/cursurilor solicitate, etc.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului/proiectului.

 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, whatsapp) de comunicări privind serviciile oferite prin intermediul Site-ului/Proiectului.

 

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, Partenerii proiectului FABRICA 4.0  va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus. 

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, putem dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină activitatea Proiectului FABRICA 4.0   în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu autorități, formatori, firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.
 • pentru raportări către autoritățile competente

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate, pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

VII. Drepturile de care beneficiați

Persoanele vizate pot cere, în orice moment, organizatorului sau oricărui Operator de Date, exercitarea următoarelor drepturi:
1) Dreptul de acces – la cerere, operatorii de date vă vor oferi informații despre datele dvs cu caracter personal pe care le prelucrează.
2) Dreptul la rectificarea datelor – puteți cere oricând operatorilor de date corectarea sau completarea datelor dvs cu caracter personal inexacte sau incomplete.
3) Dreptul de a restricționa utilizarea datelor – puteți solicita operatorilor de date restricționarea utilizării datelor dvs cu caracter personal, cu excepția cazurilor în care legea prevede altfel.
4) Dreptul de a șterge datele (dreptul de a fi uitat) – la cerere, și în cazurile în care legea permite, operatorii de date vor șterge din sistemele sale datele dvs cu caracter personal pe care le prelucrează. Cu toate acestea, anumite date ce țin de îndeplinirea anumitor obligații legale sau
contractuale vor putea fi șterse numai după o anumită perioadă de timp.
5) Dreptul de a vă retrage consimțământul – aveți dreptul ca, în orice moment, să vă retrageți consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor dvs cu caracter personal, cu efect în viitor. Retragerea consimțământului însă nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza
consimțământului oferit înainte de retragerea acestuia.
6) Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs cu caracter personal – puteți, în orice moment, să informați operatorii de date despre opunerea prelucrării datelor dvs cu caracter personal, cu efect în viitor.
7) Dreptul la portabilitatea datelor – la solicitarea dvs operatorii de date vor putea facilita portabilitatea datele dvs cu caracter personal.
8) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii individuale automatizate – adică dreptul de a nu face obiectul unei decizii luate exclusiv pe baza procesării automatizate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice și care privesc persoana vizată sau în mod similar o
afectează într-o măsură semnificativă.
9) Dreptul de a contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțele competente, în măsura în care considerați că drepturile v-au fost încălcate.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email contact@fabrica40.ro

 

VIII. Drepturile de care beneficiați

ACAROM și partenerii acesteia depun constant eforturi pentru îmbunătățirea practicilor sale cu privire la protecția datelor cu caracter personal dar și pentru a fi tot timpul conformi cu prevederile legislației în domeniu și cu modificările aduse acestora. Astfel, această Politică de Confidențialitate poate fi modificată sau actualizată frecvent de aceea vă rugăm să verificați constant pentru a vedea orice actualizări sau modificări ale acesteia.