Managementul Calității În Industry 4.0

 

Durata: 30 ore
Desfășurare: 5 zile x 6 ore/zi
Tip curs: ONLINE
Curs non-ANC

DESPRE CURS:

Cursul se adresează personalului care lucrează în industrie, în special fabricație/asamblare și care au roluri și responsabilități de conducere/gestionare a proceselor din organizație – achiziționare/gestionare frunizori, dezvoltare produse și procese de fabricație, procesele de fabricație serie.

Cursul are ca obiective principale instruirea și pregătirea personalului cu privire la noi metode,tool-uri și strategii de abordare a managementului / gestionării calității în contextul actual de trecere la o nouă eră a industriei, Industrie 4.0 care se referă la rețeaua inteligentă de mașini și procese pentru industrie cu ajutorul tehnologiei informației și comunicațiilor (Plattform Industrie 4.0)

 
Agenda:
 • Noțiuni de bază despre noul concept de Industry 4.0
 • Noțiuni generale despre managementul calității – aliniat cu conceptul Industry 4.0
 • Dezvoltarea personalului și a unei culturi organizaționale – vedere de ansamblu
 • Activitate practica
 • Producția inteligentă
 • Activitate practica
 • Noi oportunități de îmbunătățire a calității proceselor de producție
 • Activitate practica
 • Sistemul de Management al Calității

 • Armonizarea / Conectarea proceselor & Documentelor Sistemului de management al Calității
 • Activitate practică
 • Connected processes & Autonomus Processes

 • Monitorizare procese Auditare Management review
 • Activitate practică
 • Scalability – Big Data
 • Activitate practică
 • Leadership
 • Activitate practică
 • Integrarea Lean Manufacturing în Industry 4.0
 • JIT concept
 • Activitate practică
 • Kanban concept
 • Activitate practică
 • TPM concept
 • Activitate practică
 • Mentenanța predictivă
 • Activitate practică
 • Sisteme flexibile de fabricație & Agile Manufacturing
 • Activitate practică
 • Gestionarea efectivă a lanțului de furnizori
 • Activitate practică
 • Îmbunătățirea calității pe lanțul de furnizori
 • Activitate practică
 • Supplier Controls • Supplier Communication • Supplier Risk
 • Încheierea cursului
 • Test final

Calendar

 
nov. 21
feb. 13
sept. 11
11 septembrie, 2023 - 15 septembrie, 2023