Managementul Calității În Industry 4.0 Gr. 1

Online

Cursul se adresează personalului care lucrează în industrie, în special fabricație/asamblare și care au roluri și responsabilități de conducere/gestionare a proceselor din organizație – achiziționare/gestionare frunizori, dezvoltare produse și procese de fabricație, procesele de fabricație serie.

Managementul Calității În Industry 4.0 Gr. 2

Online

Cursul se adresează personalului care lucrează în industrie, în special fabricație/asamblare și care au roluri și responsabilități de conducere/gestionare a proceselor din organizație – achiziționare/gestionare furnizori, dezvoltare produse și procese de fabricație, procesele de fabricație serie.

Managementul Calității În Industry 4.0 Gr. 3

Online

Cursul se adresează personalului care lucrează în industrie, în special fabricație/asamblare și care au roluri și responsabilități de conducere/gestionare a proceselor din organizație – achiziționare/gestionare furnizori, dezvoltare produse și procese […]

Managementul Calității În Industry 4.0 Gr. 4

Online

Cursul se adresează personalului care lucrează în industrie, în special fabricație/asamblare și care au roluri și responsabilități de conducere/gestionare a proceselor din organizație – achiziționare/gestionare frunizori, dezvoltare produse și procese de fabricație, procesele de fabricație serie.

Managementul Calității În Industry 4.0 Gr. 5

Online

Cursul se adresează personalului care lucrează în industrie, în special fabricație/asamblare și care au roluri și responsabilități de conducere/gestionare a proceselor din organizație – achiziționare/gestionare frunizori, dezvoltare produse și procese de fabricație, procesele de fabricație serie.